از ساعت به مدت

دومین شب از كنسرت علیرضا قربانی در تخت جمشید

كنسرت بزرگ علیرضا قربانی شامگاه دوشنبه تا پاسی از شب در محوطه بیرونی میراث جهانی تخت جمشید برگزار شد.

مرتبط با این