صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

موزیك ویدئو مرا ببخش با صدای علیرضا قربانی

مرا به خاطر دل شكسته ام ببخش

مرا كه از ندیدن تو خسته ام ببخش

اگر به انتظار تو نشسته ام هنوز

به دیگری اگر كه دل نبسته ام ببخش

ببخش اگر كه با خیال بودن تو زنده ام

اگر تو را نبردم از یاد ...

ببخش اگر كه از امید دیدن تو گفته ام

به آرزوی رفته بر باد ...

تویی تمام ماجرا كه رفته ای ولی مرا

به حال خود نمیگذاری ...

صدای قلب من چرا غمت نمیكشد مرا

چرا هنوز ادامه داری ...

سكوت قبل رفتنت نماندنت ندیدنت

مرا به این جنون كشیده ...

چه حسرتیست بر دلم كه از تمام بودنت

نبودنت به من رسیده ...

تویی تمام ماجرا كه رفته ای ولی مرا

به حال خود نمیگذاری ...

صدای قلب من چرا غمت نمیكشد مرا

چرا هنوز ادامه داری ...

مرتبط با این