صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تازه‌ترین اثر از پروژه «تار و تاریخ‌» به آهنگسازی میدیا فرج نژاد به سردار غزنوی تقدیم شد كه برای نخستین بار آرامگاه فردوسی را ساخت.

مرتبط با این