صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : گروه چارتار

متن ترانه :
مستانه پاشید اسب سیاهی
در پنجه ی نور یالی رها را
طاووس دشتی آهوی كوهی
باور نداری این مدعا را
من بَبر صبرم تا لمس دستت
سیری نباشد این اشتها را
بر صورتت بَه از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول كوتاه
پیری نباشد اندام ما را
بر صورتت بَه از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول كوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی كن اندازه ها را
آلوده تر كن محراب ما را
پروا نمانده این بینوا را
غلتی غزل شو هم صحبتم شو
سیلاب نابم آرایه ها را
من بَبر صبرم تا لمس دستت
سیری نباشد این اشتها را
بر صورتت بَه از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول كوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی كن اندازه ها را
بر صورتت بَه از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول كوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی كن اندازه ها را

مرتبط با این