صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اثری از: فرناز دبیرزاده
تنظیم‌کننده : امین جهانگیری

در یاد
اثری از: فرناز دبیرزاده
تنظیم‌کننده : امین جهانگیری
نوازنده: سنتور: فرناز دبیرزاده تمبک: مهرناز دبیرزاده سنتور: امین جهانگیری سازهای کوبه ای: حمید اکبری

مرتبط با این