صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

«حضرت مهتاب»
خواننده: حامد زمانی

«حضرت مهتاب»
خواننده: حامد زمانی
نه مثل ساره ای و مریم ، نه مثل آسیه و حوا...............فقط شبیه خودت هستی ، فقط شبیه خودت زهرا

اگر شبیه كسی باشی شبیه نیمه شب قدری............شبیه آیه تطهیری شبیه سوره اعطینا
شناسنامه تو صبح است پدر تبسم و مادر نور.........سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا
كبود شعله ور آبی سپیده طلعت مهتابی..............به خون نشستن تو امروز به گل نشستن تو فردا
بگیرآب و وضویی كن به چشمه سار فدك امشب..........نماز عشق بخوان فردا به سمت قبله ی عاشورا

مرتبط با این