صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آهنگساز: صادق آذمند
خواننده: حسین صفامنش و صادق آذمند

آهنگساز: صادق آذمند
خواننده: حسین صفامنش و صادق آذمند

متن ترانه:
نخوری غصة ایام غمِ ایام؛ گذران است............خوب و بد؛ هر دو بماند رسمِ خوبان، به جهان است
رسمِ خوبان، به جهان است
چه نشستی؛ که ببینی تا غمِ دل به سر آید؟..............دست بجنبان! دست بجنبان! تا که شادی به درآید

منالِ کوردم باوانم وه دل گریامه..................وه زلف لیلی عزیزم؛ زنجیر کریامه
آنچه ماند؛ خاطرات است..................پشتِ خوبان، حرف زیاد است!
حرف تنها؛ مالِ باد است.....................همه چی وفقِ مراد است

مرتبط با این