صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

«بذکر محمد تحیا القلوب» نام ابتهال کوتاهی از کامل یوسف البهتیمی، قاری و مبتهل برجسته مصری است که به مناسبت آغاز هفته وحدت، در مدح و ثنای پیامبر اکرم(ص) خدمت شما تقدیم می‌شود.

«بذکر محمد تحیا القلوب» نام ابتهال کوتاهی از کامل یوسف البهتیمی، قاری و مبتهل برجسته مصری است که به مناسبت آغاز هفته وحدت، در مدح و ثنای پیامبر اکرم(ص) خدمت شما تقدیم می‌شود.

متن ابتهال:
بذکر محمد تحیا القلوب وتغتفر الخطایا والذنوب نبی کامل الأوصاف تمّت محاسنه فقیل له حبیب
وصفت شمائلا منه حسانا فما أدری أمدح أم نسیب وإنّ محمدا لرسول صدق حسیب فی نبوته نسیب
مناصبه السَّنِیة لیس فیها لإنسان ولا ملک نصیب شریعته صراط مستقیم ولیس یمسنا فیها لغوب

مرتبط با این