صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محلی خراسانی
خواننده: حسین حقیقی

ای طلوع آیت والشمس در سیمای تو
سوره ی والطور وصف سینه ی سینای تو
لیله المعراج و آن آغوش ناز کبریا
بوالعجب تشریف سلطانی است بر بالای تو
تسلیم توام هر دم و آنی تو جان جهانی
تو در رگ خشکیده ی قلبم ضربانی تو جان جهانی
مانند تو نیست نه چنینی نه چنانی
محبوب زمینی و تو مافوق زمانی تو جان جهانی

ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی
انبیا مستغرق دریای استغنای تو
طاق کسری گر شکست و شد خموش آتشکده
پیشگویی بود از این ایران نوازی های تو
تسلیم توام هر دم و آنی تو در رگ خشکیده ی قلبم ضربانی
تسلیم توام هر دم و آنی تو جان جهانی
تو در رگ خشکیده ی قلبم ضربانی تو جان جهانی
مانند تو نیست نه چنینی نه چنانی
محبوب زمینی و تو مافوق زمانی تو جان جهانی

مرتبط با این