صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نوازنده:غفور محمدزاده

به یاد استاد آستی کردیانی، قطعه ای از دوتار نوازی خراسانی برگزیده ایم که تقدیم دوستداران موسیقی مقامی خراسان می کنیم. این قطعه زیبا با سرانگشتان هنرمند خراسانی چناب آقای غفور محمدزاده به ترنم درآمده است. برای این نوازنده آرزوی توفیق و برای روج استاد آستی کردیانی آمرزش و آرامش ابدی خواهانیم.

مرتبط با این