ترانه "آخرین رویا" با صدای علی زندوكیلی

متن ترانه "آخرین رویا":

برگرد عاشق ترین همدرد آخر ♬♫♪ چگونه از خیالت بگذرم برگردو غمگینم مكن
شبها ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنهاترم تنهاتر از اینم مكن !!!
مرا بگیر آتشم بزنو جان بده به ♬♫♪ منو در سپیده جان روشن باش
مرا ببین ای كه بی تو منم بی تو میشكنم ای تمام جهان با من باش !!!

شمع توام تو ببین در اشك من ♬♫♪ بنشین ای روشنای جهان رو سوی سایه مكن
بی من مرو به سفر از گریه ام مگذر ای بی تو نگران از من گلایه مكن !!!
مرا بگیر آتشم بزنو جان بده به ♬♫♪ منو در سپیده جان روشن باش
مرا ببین ای كه بی تو منم بی تو میشكنم ای تمام جهان با من باش !!!

مرتبط با این