آهنگ "نازنین" با صدای امیرعباس گلاب

متن آهنگ "نازنین":

زیبای من باید تو را
از چشم بد دورت كنم
میترسم ای دریا ولی
با چشم خود شورت كنم
میترسم از روزی كه بارانت نبارد به سرم
میترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم
با اینكه میدانم به عشق
هیچ اعتباری نیست باز

جانم برایت میرود
تا كوه قاف ای نازنین
رویای درگیرت شدن
قلاب و زنجیرت شدن
تاوان عاشق بودن است
رویا بباف ای نازنین
زیبای من باید تو را
از چشم بد دورت كنم
میترسم ای دریا ولی
با چشم خود شورت كنم
میترسم از روزی كه بارانت نبارد به سرم
میترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم
میترسم از روزی كه بارانت نبارد به سرم
میترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم

مرتبط با این