آهنگ "مجنونتم" با صدای سهیل مهرزادگان

متن آهنگ "مجنونتم":

فرض كن بارون بگیره
من زیر چتر تو باشم
اسممو اروم بگی بهم
اخرین حرف تو باشم
فرض كن كنار دریا
حسامون رد و بدل شه
وقتی میخندی به دنیا میگم
هیس میخواد عشقم بخنده
من مجنونتم تو اون لیلیه باش
تو دنیا كیه دلم این شكلیه باش
یكی مثل من شده پیگیرتا
یكی مثل من بهت خیلی میاد
شب چشمات شبمه
یه تو باشی بسمه
دستاتو تو دستام بگیرم
شوخی میكنم بخند
بگو دیوونه به من
چون میگن دیوونه ها
از یاد نمیرن

مرتبط با این