ترانه محلی- جنوبی "اوفی" با صدای مجید یالان

متن ترانه "اوفی":

از شنبه تا پنجشنبه تورو زیر نظر دارم
هرجایی كه میری و با كی میری خبر دارم
بی پرده بگم مو روی تو خیلی نظر دارم
مو دیوونتم دیوونتم قصد خطر دارم
ابروی كمند داره
رو لباش كه قند داره
چارقد بلند داره
یار ما نگار ما تو قلبش مارو كم داره
به به سلیقم
اوفی اوفی
به بت عزیزم
اوفی اوفی
تورو دیدم یه لحظه شدی همه چیزم
تا نفس توی سینه هس مو براتو میخونم
تو بمونی برای مو مو براتو میمونم
هله هله یوسه
هله هله هله یوسه
تو باشی پیشم تو دلم
دیگه نمیشه قصه
هله هله دانه
هله هله هله دان
دلبر شیرینم
ماله ناف آبادانه

مرتبط با این