تصنیف "مطرب مجلس" با صدای امیر محمد تفتی

متن تصنیف "مطرب مجلس":


مطرب مجلس بزن این نغمه را از پرده بیرون
ساقی مهوش بده از جام جم باده‌ی گلگون

بلبل شیدا بخوان این غزل طرفه موزون
ای وطن من تو لیلی منی من به تو مجنون

پاینده بادا درفش كاویان تیغ فریدون

مرتبط با این