ترانه "پاقدم" با صدای علیرضا طلیسچی

متن ترانه "پاقدم":

تو رفتی ولی فكر تو تو سر من موند
همیشه نبودت من و قلبمو ترسوند
نگو كه جداشیم كه من خسته ترینم
پریشون شده بودم تا وقتی تورو دیدم
من پسندیدمت از دور و دلم رفته از اون شب
شدم از همه غافل شدم رو تو حواس جمع
یه عاشق پی چاره كه دست برنمیداره
كه پات خیلی میشینه ولی كیه كه ببینه
میگن بود شبیهت ولی من كه ندیدم
گذشتم چه ساده به هر كی كه رسیدم
قشنگی تو هر چی تو هر چی كه تنت بود
دلم رفت عجیبه اینم پاقدمت بود
نگو كه جداشیم كه من خسته ترینم
پریشون شده بودم تا وقتی تورو دیدم
من پسندیدمت از دور و دلم رفته از اون شب
شدم از همه غافل شدم رو تو حواس جمع
یه عاشق پی چاره كه دست برنمیداره
كه پات خیلی میشینه ولی كیه كه ببینه

مرتبط با این