ترانه "طالع روشن" با صدای سالار عقیلی

آهنگساز: نوید دهقان
خواننده: سالار عقیلی

متن ترانه "طالع روشن":

مست طرب خنده به لب چون گذرد ماه من
خنده زند تا شكند بر لب من آه من
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
تیره ی شبها شكن زلف پریشان او
مهر فلك آینه دار رخ رخشان او
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
یارب اگر ماهم براید دمی
در شب دلخواهم نماند غمی
مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من
چون طالع روشن عیان می شود
دل می برد از من نهان می شود
یارب اگر ماهم براید دمی
در شب دلخواهم نماند غمی
مست طرب خنده به لب در دل شب ماه من
چون طالع روشنعیان می شود
دل می برد از من نهان می شود

مرتبط با این