ترانه "خیالی نیست" با صدای كسری زاهدی

متن ترانه " خیالی نیست ":

این رفتن تو چشم به راهم كرده رفتی و غمت خانه خرابم كرده
دریای دلم بی تو مثال مرداب ای مردم شهر عشق جوابم كرده
ای مردم شهر عشق جوابم كرده
در هر نفسم عشق تو را كم دارم اندازه ی زیبایی تو غم دارم
هرگز نفروشم به تمام دنیا دردی كه از این عشق به جانم دارم
آواره شدم از غمت ای ماه ترینم ای ماه ترین از غمت آواره ترینم
من پرسه زدم با غم تو كوچه به كوچه شاید كه تو را آخر این راه ببینم
مرا گم كردی بین عشق این و آن خیالی نیست
اگر جان مرا بردی عزیز جان خیالی نیست
قرار ما شده هر شب كنار نم نم باران
اگر دیر آمدی یا كه نزد باران خیالی نیست
آواره شدم از غمت ای ماه ترینم ای ماه ترین از غمت آواره ترینم
من پرسه زدم با غم تو كوچه به كوچه شاید كه تو را آخر این راه ببینم

مرتبط با این