ترانه: علیرضا كلیایی
موزیك: سامان صمیمی
خواننده : علیرضا قربانی

متن آهنگ سجده عقل

حال من خراب را شهر نماز میكند قبله به سوی قامتت راز و نیاز میكند
حال من خراب را شهر نماز میكند قبله به سوی قامتت راز و نیاز میكند
عقل به سجده میرود عشق قیام میكند هستی من چو دوزخی مست سلام میكند

شرم ندارد از تو من چهره ی من بیان كند صورت من چو شعله ای رنگ هوس عیان كند
خرقه ی من به خواب او گم شد و من به سوی او راه سفر گزیده ام تا برسم به كوی او
حال من خراب را شهر نماز میكند قبله به سوی قامتت راز و نیاز میكند
حال من خراب را شهر نماز میكند قبله به سوی قامتت راز و نیاز میكند

مرتبط با این