موسیقی سنتی "تا بهار دلنشین" با صدای علی زند وكیلی

متن ترانه "تا بهار دلنشین":

تا بهار دل نشین آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر سرم سایه فكن
چون نسیم نو بهار برآشیانم كن گذر
تا كه گلباران شود كلبه ی ویران من
تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان
تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن كشان
چون سپندم بر سره آتش نشان بنشین دمی
چون سرشكم در كنار بنشین نشان سوز نهان
تا بهار دل نشین آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر سرم سایه فكن
چون نسیم نو بهار برآشیانم كن گذر
تا كه گلباران شود كلبه ی ویران من
بازا ببین در حیرتم بشكن سكوت خلوتم
چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم
ای روی تو آیینه ام عشقت غم دیرینه ام
بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام
تا بهار دل نشین آمده سوی چمن
ای بهار آرزو بر سرم سایه فكن
چون نسیم نو بهار برآشیانم كن گذر
تا كه گلباران شود كلبه ی ویران من

مرتبط با این