ترانه محلی جنوبی- عربی "میحانه" با صدای عادل یاری

متن آهنگ "میحانه":


كلمات الاغنیة كاملة ناظم الغزالی رحمه الله
میحانه میحانه
میحانه میحانه… میحانه میحانه
غابت الشمس وللحین ما جانه
حیك.. حیك بابه حیك .. الف رحمه على بیك
هذوله العذبونی .. هذوله المرمرونی
وعلى جسر المسیب سیبونی
عافت عیونی النوم .. عافت عیونی النوم
بعدك حبیبی العین ذبلانه
بلوح القدر مكتوب .. بلوح القدر مكتوب
بهجرك حبیبی الروح ضمآنه
حیك.. حیك بابه حیك .. الف رحمه على بیك
هذوله العذبونی .. هذوله المرمرونی
وعلى جسر المسیب سیبونی
ضلیت انا سهران .. ضلیت انا سهران
وارعى نجومی لیش ماجانه
واتسامر ویا اللیل .. واتسامر ویا اللیل
واجمع همومی وروحی تلفانه
حیك.. حیك بابه حیك .. الف رحمه على بیك
هذوله العذبونی .. هذوله المرمرونی
وعلى جسر المسیب سیبونی
خلى الدموع اتسیل .. خلى الدموع تسیل
من عینی دمه الروح ضمانه
واللی فدیته الروح .. واللی فدیته الروح
روحی ظلمه بسكَم خلاّنه
حیك.. حیك بابه حیك .. الف رحمه على بیك
هذوله العذبونی .. هذوله المرمرونی
وعلى جسر المسیب سیبونی

مرتبط با این