ترانه "سوار و اسب و بارون" با صدای گرشا رضایی

متن ترانه " سوار و اسب و بارون "

ای داد و بیداد سوار و اسب و بارون داره لیلی
ای داد و بیداد شبش خاموشه مجنون داره لیلی
سوار و اسب و بارون هر سه خستن
دلش فانوسه مهمون داره لیلی
وقتی نباشی ببین آواره ی این كوه و دشتم
روزی كه رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم
تو از این راه برگشتی و رفتی من از راهی كه رفتم برنگشتم
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه دلم گرفته
وقتی تو باشی بیابون تا بیابون لاله زاره
وقتی تو باشی غم عالم یكی شادی هزاره
سوار و اسب و بارونو نمیخوام تورو میخوام اگه بختم بذاره
با چشم مستت سوارو كشتی براش یه لاله كنار گذشتی
چه عاشقونه دونه به دونه رو برگ لاله عشقتو واسش نوشتی
رو برگ لاله عشقتو واسش نوشتی
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه
دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلیا بسوزه دلم گرفته

مرتبط با این