ترانه محلی- خراسانی "جام جان" با صدای محمد فلكی

متن ترانه "جام جان":

سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه
چشمای سیاهت دلبرم آخر بلای جانه
زلفای سیاهت لیلی جان مجنون كشیده شانه
رنگ عاشقانه رنگ زرشك جانه
خمخانه چشمون تو مستی هر ترانه
خورشید مهر روی تو غم را برد شبانه
افتاده ام در پای تو ای عشق جاودانه
ز عشق روی لیلی مجنون شده فسانه
با جام جان تو شوم مست می زمانه

مرتبط با این