صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سعید شریعت
شعر : مریم فلاح
آهنگساز : بابك زرین

تو در نفس و جان منی؛ نیمه ی پنهان منی در دلم آرام ندارم!
من زخم نمك گیر توام ابرم و دلگیر توام؛ در خودم آرام ببارم…
عشق تو دارم در دل و جانم دلگیر شدی؛ زود بگو تا خودم را برسانم!
ماه تمامم جز تو نخواهم من هیچ شدم؛ تا تمام خودم را به تو دادم…
ای همه ی جان از تو چه پنهان؛ خوشنام شدم تا كه نامت شود ورد زبانم!
دار و ندارم بردی قرارم هی چشم به راهم؛ كه شاید رسیدی تو به دادم!
با گوشه ی چشم تو دلم ریخت؛ بهتر كه ته قصه بهم ریخت!
رفتم ببرم دل كه دلم رفت؛ آرام دلم با تو غمم رفت…
عشق تو دارم در دل و جانم دلگیر شدی؛ زود بگو تا خودم را برسانم!
ماه تمامم جز تو نخواهم من هیچ شدم؛ تا تمام خودم را به تو دادم…
ای همه ی جان از تو چه پنهان خوشنام شدم؛ تا كه نامت شود ورد زبانم!
دار و ندارم بردی قرارم هی چشم به راهم؛ كه شاید رسیدی تو به دادم…

مرتبط با این