صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حجت اشرف زاده
شاعر: محمد عبدالحسینی
خواننده: حجت اشرف زاده

یاد از آن روزی كه ایران مكتب ایمان شد
سردی باد خزان ما را بهار جان شد
دفتر جان غرق خون در سیزده آبان شد
این زمان ای دانش آموزان به دل یاد آرید
ایران پیروز از خون یاران شد
ایران پیروز از خون یاران شد
از شوق دیدار عاشق صادق در این راه
بخت از شنیدن كی شود گر دیده باشد
در خلوت دل رمز و راز عاشقی را
از صدهراز عاشق یكی فهمیده باشد
آنان كه رفتند عاشقانه ای برادر
نام آوران انقلاب و جنگ بودند
در پیچ و تاب رنگ ها یكرنگ بودند
با یاد یاران شهید ای دانش آموز
امروز برخیز و چراغ جان برافروز
امروز ماییم و شمایید و شهیدان
با نور ایمان تا ابد جاوید ایران -

مرتبط با این