صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : رضا سقایی
ترانه سرا : هما میرافشار
تنظیم كننده : فرامرز پایور

او سیل خمار تو جوم شراوه
( اون نگاه خمار تو جام شرابه)

زنه ای بی چش تو درد و عذاوه
(زندگی بی چشم تو درد و عذابه)

آهِ مِه ترسم شووی دامنت بییره
(آه من ترسم شبی دامنت بگیرد)

وا دلم بازی نَكو عاشقو اسیره، ترسم بمیره
(با دلم بازی نكن عاشق و اسیره، میترسم بمیره)

زنه ای بی چش تو درد و عذاوه
(زندگی بی چشم تو درد و عذابه)

نازه‌نینم نازارم دردمو دوا كن
(میازارم ناز من درد منو دوا كن)


یا وفا كن با دلم یا دل مرا رها كن
(یا وفا كن با دلم یا من را رها كن)

زنه ای بی چش تو درد و عذاوه
(زندگی بی چشم تو درد و عذابه)

مه‌شكنی شیشه‌ی دلوم قدرشه نه‌ونی
(میشكنی شیشه دلم قدرشو نمیدونی)

با همه مهربونی با دل مه نامهربونی
(مهربونی با همه با من و دل من نامهربونی)

زنه ای بی چش تو درد و عذاوه
(زندگی بی چشم تو درد و عذابه)

مرتبط با این