صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : مسعود بختیاری (بهمن علاءالدین)
آهنگساز : مسعود بختیاری (بهمن علاءالدین)
تنظیم كننده : منصور قنادپور

بیوین ریم هیاری به مال بالا – ♪
غله ها نچیده مندن سرپا …!
صو تا پسین درو كنیم پای غله هانه – ♪
درگل برن پاك بكن جا خرمنانه …!
كل حیونونه بیارین بووندین – ♪
ولا ایدونم همه زمندین …!
هوله كنین تا دم صو پاك خرمنانه – ♪
كر تو وابا آستاره صو بیار جنگرانه …!
هورانه بیورین وا یك بتینین – ♪
كیل بیارین گندم بپینین …!
كرگل برن بار آسیووی ار كه گی آبو – ♪
درگل ایخون نون بپزن ز گندم نو …!

مرتبط با این