صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: وحید فرزانه
آهنگساز: علی شهری

كوهانی تها دلبر تهی نامنت
تهی نام سرا جانو كورباننت
دور بكن درد و گمانا
داگی بده تو دشمنانا
دیدار تهی دل آرماننت
تهی نام سرا جانو كورباننت
صورت تهی پل و گلابنت
آواز تهی مثل ربابه‌نت
كوهانی تها دلبر تهی نامنت
تهی نام سرا جانو كورباننت
دیدار تهی دل آرماننت
تهی نام سرا جانو كورباننت
توی كوه و كمر اسم و آوازه توعه
جانم به قربان اسمت
دور كن درد و غم‌ها رو
داغی به دل دشمنان بذار
دیدار تو آرزوی قلبی منه
جانم به قربان اسمت
صورت تو گل و گلابِ
آواز تو مثل رباب
توی كوه و كمر اسم و آوازه توعه
جانم به قربان اسمت
دیدار تو آرزوی قلبی منه
جانم به قربان اسمت. ‏

مرتبط با این