صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: داود زارع مهذبیه
آهنگ ساز: كاووس سمندر
شاعر: بیژن سمندر

خدایا عمر من آب روون شد
بهاری خنده زد جلدی خزون شد
تشه برقی زد وقره تراقی
پسش بارش گرفت وآسمون شد
غم عشقت تو دلم مل میزنه
سوز انگار سر مل مل میزنه
دلم از بس شده گور آرزو
بی زبون طعنه به در سل میزنه
میدونم عشق اگه خواست میوه بده
به رگ و ریشه و مفصل میزنه
تش برق قره تراق اگر نیاد
تو سینه كوه كجو دنبل میزنه
ولی آخر دل من تیریش میشه
جار سمساروی سرتل میزنه
من ز چنگ تو قسر در نمیرم
تو نگات همو كش اولی میزنه
رفتی و دلم واست گاگله كرد
قهرت هم مثال گل گل میزنه
به هوی قدیم سمندر دل من
هی ریپس پرسه دم كل میزنه
آتیش عشقی كه خاموش نمیشه
مثل دریا تو سینه‌ام مل میزنه. ‏

مرتبط با این