صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: امید معنوی
ترانه سرا: غلامرضا سازگار

ندیدید او هست ، نگویید چرا نیست
نپرسید كجا هست ، بپرسید كجا نیست
مرا بار فراقی ست ، مرا درد درونی ست
كه جز خاك ره یار ، بر این درد ، دوا نیست
چو جان است به پیكر ، چو نور است به دیده
هم از جسم برون نیست ، هم از جسم جدا نیست
به هر فرد بود یار ، به هر جمع بود شمع
كه گفته است كه آن گمشده در جمع شما نیست
بتاب ای مه دلبر در این شام جدایی
كه هجران تو بر دل ، از این بیش روا نیست
ندیدید او هست نگویید چرا نیست
نپرسید كجا هست ، بپرسید كجا نیست

مرتبط با این