صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : موسی موسوی
آهنگساز : محمدحسین بهرامی
ترانه سرا : امید داودی
تنظیم كننده: مجتبی صادقی

آسمون مهس ایكنه ایریزه ریمون باده!!
تا ز تیگ شادوا حال همه خش باده..
های باده باده باده، بهیگ وه دل دوماده
كل زنین شودی ورارین صد بهون واكل كنین
وا گل و شیردنگ و میخك مین شُل وادل كنین!
فرش اوریشُم بیورین پیش پای گل ونین…
بند سیزن از طلا یورین به مینا گل زنین
های باده باده باده دوما وه گل دل داده
گله او زینه اوردن وا صدا ساز و دهل…
قوچ گله ن بیورین تا كشیم دم پای گل!!!
مِن كنارش كُر بنین تا كُر بیاره سال دی
چی بهیگمون زیر افتو كس دوور لایق ندی
های باده باده باده چه جا خووی پا ناده!!
اسب اورانه كنین تلمیت بشینه بهیگ…
هوشه پروینه بچینین سی بهیگ مه وه تیگ
دی بدین دینشت و كندُر كور اوه تیا حسید
جور ای گل مین دینا دسته گل چینی نچید!
شاد دوا افتون یوروك كرده بوازه پشت یك
هفت شو و هفت رو وه پا بو تركه و ساز و درك…

مرتبط با این