صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : امیر محمد تفتی
آهنگساز : علی اكبر شیدا
ترانه سرا : علی اكبر شیدا
تنظیم كننده : اسماعیل واثقی

عقربِ زلفِ كجت؛ با قمر، قرینه… تا قمر در عقربه؛ كارِ ما چنینه!●
عقربِ زلفِ كجت؛ با قمر، قرینه… تا قمر در عقربه؛ كارِ ما چنینه!●
كیه كیه؛ در می زنه؟! من؛ دلم می لرزه!●
دَروُ با لنگر؛ می زنه… من؛ دلم می لرزه!●
ای پری! بیا در كنارِ ما…●
جانِ خسته را مرنجان…●
از بَــــرم، مــرو…●
خصمِ جان؛ مشــو!●
تا فدای تو كنم، جان…●
نرگسِ مستِ تو وُ بختِ من، خرابه●
بختِ من؛ از تو وُ چشمِ تو از شرابه…●
نرگسِ مستِ تو وُ بختِ من، خرابه●
بختِ من؛ از تو وُ چشمِ تو از شرابه…●
كیه كیه؛ در می زنه؟! من؛ دلم می لرزه!●
دَروُ با لنگر؛ می زنه… من؛ دلم می لرزه!●
ای پری! بیا در كنارِ ما…●
جانِ خسته را مرنجان…●
از برم، مــــرو…●
خصمِ جان؛ مشو!●
تا فدای تو كنم، جان●

مرتبط با این