صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : داریوش رفیعی
آهنگساز : مجید وفادار
ترانه سرا : محمود صناعی

شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده ناكامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
آن شب جان فرسا من، بی تو نیاسودم
وه كه شدم پیر از غم آن، شب و فرسودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
بودم همه شب، دیده به ره، تا به سحر گاه
ناگه چو پری، خنده زنان، آمدی از راه
غم ها به سر آمد، زنگ غم دوران، از دل بزدودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
پیش گل ها، شاد و شیدا، می خرامید آن، قامت موزونت
فتنه دوران، دیده تو، از دل و جان، من شده مفتونت
در آن عشق و جنون، مفتون تو بودم
اكنون از دل من، بشنو تو سرودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم

مرتبط با این