صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : اسفندیار قره باغی

آهنگساز : رضا رضوی

متن ترانه :

ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف
عروسانه می آید از آسمان در این حجله آرام و پدرام برف
زمین را سراسر سپیدی گرفت به هر شاخه هر شانه هر بام برف
نشسته به انبوه دشت به بی برگی باغ ایام برف
ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف
عروسانه می آید از آسمان در این حجله آرام و پدرام برف
(خزان هم به دامان مرگی خزید كنون فصل سرد سرانجام برف)2
فرو بسته یك شهر چشمان خویش و می بارد آرام آرام برف
ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف
عروسانه می آید از آسمان در این حجله آرام و پدرام برف
ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف
عروسانه می آید از آسمان در این حجله آرام و پدرام برف
زمین را سراسر سپیدی گرفت به هر شاخه هر شانه هر بام برف
نشسته به انبوه دشت به بی برگی باغ ایام برف
ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف
عروسانه می آید از آسمان در این حجله آرام و پدرام برف
(خزان هم به دامان مرگی خزید كنون فصل سرد سرانجام برف)2
فرو بسته یك شهر چشمان خویش و می بارد آرام آرام برف
(ببین باز می بارد آرام برف فریبا و رقصنده و رام برف)2

مرتبط با این