صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محسن چاوشی

متن ترانه :


قصد جفاها نكنی ور بكنی با دل من/ وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من/ قصد كنی بر تن من شاد شود دشمن من
وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من/ واله و شیدا دل من بی‌سر و بی‌پا دل من/ وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من
مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من/ خواجه و بنده دل من عهد و چو دریا دل من/ بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من
ساكن و گردان دل من فوق ثریا دل من/ سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو/ آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من
بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من/ ساكن و گردان دل من فوق ثریا دل من/ سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من/ ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من/ جور مكن كه بشنود شاد شود حسود من
بیش مكن تو دود را شاد مكن حسود را/ وه كه چه شاد می شود از تلف وجود من/ تلخ مكن امید من ای شكر سپید من
تا ندرم ز دست تو پیرهن كبود من/ دلبر و یار من تویی رونق كار من تویی/ باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من
بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من/ ساكن و گردان دل من فوق ثریا دل من/ سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو
آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من/ بیخود و مجنون دل من خانه پرخون دل من/ ساكن و گردان دل من فوق ثریا دل من
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو/ آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من/

مرتبط با این