صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمدعلی قویدل

متن ترانه :

ببوسم صورت آن مرد والا
میون قتلگاه تلخ وغمگین
دلاور مرد میدون شیر و مولا
هوای دل غبارن غپ سنگین
..................................
ببوسم صورت مولا حسینم
چراغ چشمون زهرا حسینم
خدایا طاقت امنینن بگینوم
تن صدپاره ی آقا حسینوم
............................
یكی یك دونه ی ام البنینن
علمدار و عزیز مومنینن
ابوالفضلن دو چشمونش یه دیریان
رشیدی باوفا و بهترینن
..........................
صدای طبل وشیپور مصیبت
گُدازن سینه با ایی درد ومحنت
چه بودن روز عاشورا دریغا
عزایی تا ابدهمراه عزت
ببوسم صورت آن مرد والا میان قتلگاه تلخ و غمگین
دلاور مرد میدان شیر و مولا هوای دل غبارو آلود سنگین
ببوسم صورت مولا حسینم چراغ چمان زهرا حسینم
خدایا طاقت ندارم كه ببینم تن صد پاره آقا حسینم
یكی یكدانه ی ام البنین علمدار عزیز مومنین
ابوالفضل است دو چشمانش یه دریاست دریا
رشیدی با وفا و بهترین است

صدای طبل و شیپور مصیبت داغدار است سینه با این درد و محنت
چه شد در روز عاشورا دریغا عزایی تا ابد همراه عزت

مرتبط با این