صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بابك مافی

متن ترانه :

از دست نمیدم تو رو كه باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم
از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچكس نمیگم نمیگم نمیگم نمیگم
از بس شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم
میترسم اصلا هر جا كه میشینم از تو اسمی ببرم ببرم ببرم ببرم
ای وای ای وای با اینكه میدونم نمیاری نه رو حرفام
ای وای ای وای من هر چیم از هر كی بخوام از تو نمیخوام
ای وای ای وای با اینكه میدونم نمیاری نه رو حرفام
ای وای ای وای من هر چیم از هر كی بخوام از تو نمیخوام


جز تو چی میخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام
بیرون نمیام از حس قشنگی كه خودت ساختی برام
جز تو چی میخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام
بیرون نمیام از حس قشنگی كه خودت ساختی برام
ای وای ای وای با اینكه میدونم نمیاری نه رو حرفام
ای وای ای وای من هر چیم از هر كی بخوام از تو نمیخوام
ای وای ای وای با اینكه میدونم نمیاری نه رو حرفام
ای وای ای وای من هر چیم از هر كی بخوام از تو نمیخوام

مرتبط با این