صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بیژن بیژنی

متن ترانه :
گل به صحرا آمده یارا كجایی؟
گل به صحرا آمده یارا كجایی؟
پس چرا سوی ده بالا نیایی؟
بالا نیایی
آتش عشقت به جانم
آتش عشقت به جانم
شعله خیزد از دلم از استخوانم
از استخوانم
نازنین دیوانه ام دیوانه تو
نازنین دیوانه ام دیوانه تو
مستم از چشم تو از پیمانه تو
پیمانه تو
من زعشقت بیقرارم
من ز عشقت بیقرارم
آرزویی جز تو اندر سر ندارم
در سر ندارم
یك نفس با من نشین ای یار دیرین
یك نفس با من نشین ای یار دیرین
قصه ای در سینه دارم تلخ و شیرین
وای تلخ و شیرین
از غمت آب و گل من
از غمت آب و گل من
مهربونی با همه جز با دل من
جز با دل من
می شود آیا كه روزی باز گردی
می شود آیا كه روزی باز گردی
باز گردی با دلم دمساز گردی
دمساز گردی
بی وفا دادی به بادم
بی وفا دادی به بادم
كی رود ای نازنین جورت ز یادم؟
جورت ز یادم

مرتبط با این