صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بامداد فلاحتی

متن ترانه :

یك روز به شیدایی
یك روز به شیدایی در زلف تو آویزم
زان دو لب شیرنت صد شور برانگیزم
گر قصد جفا داری اینك من و اینك سر
ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم
بس توبه و پرهیزم كز عشق تو باطل شد
من بعد بدان شرطم كز توبه بپرهیزم
سیم دل مسكینم در خاك درت گم شد
خاك سر هر كویی بی فایده می بیزم
در شهر به رسوایی دشمن به دفم برزد
تا بر دف عشق آمد تیر نظر تیزم
مجنون رخ لیلی چون قیس بنی عامر
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم
گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز
فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم
گر بی تو بود جنت بر كنگره ننشینم
ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم
با یاد تو گر سعدی در شعر نمی گنجد
چون دوست یگانه شد با غیر نیامیزم

مرتبط با این