صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : کمال قادری

متن ترانه :

شه وه ن خه لوه تن مال بی ئه غیاره ن
عاله م گرد و ته ن دوس خه بر داره ن
که کم توی ده رون که رده ن وه خونیاو
چه مانم ریزنون ئه سرین چون هوناو
وه خته ن سه ر تا پام ببو به زو خال
بونی سوخته که م وه رگیرو شه مال

ترجمه:
شب است خلوت است خانه بی اغیار
عالم همه خواب و فقط یار خبردار است
کم کم درون را خوناب کرده است
چشمانم اشک چون خونابه می ریزد
نزدیک است سرتاپایم به زغال تبدیل شود
و باد شمال بوی سوخته ام را برگیرد

مرتبط با این