صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سعید صالحی

آهنگساز : محمد جلیلیمتن ترانه :
تک تک بارون ز دل اور باهارون خشه
او تیه اکالت بخدا دلمو ب دیندات کشه
ار بری پائیز انه شینه ب دل باهاروم
درد جدایی ب خدا تش نه ب روز گارم
وا همه خووی ک تو داری ب من گلینت
یه میر شکالی ک شکال ایونی ب دینت
تو جور لیلی دلنشینی و مو مجنونتم
تو کوگ خوشخون بهاری مو غزلخونتم
تو یارمی،بهارمی،وا تو گلا ایدرا
نوم خدا داره صدا تک تک بارون ایا

ترجمه:
دیدن قطره های باران از دل ابر بهاری خوب است ، آن چشم های سیاهت دل من را به دنبالت می کشاند.
اگر بروی ، پاییز در دل بهارم می نشیند و درد جدایی روزگارم را به آتش می کشاند.
با آن همه خوبی که تو برای خودت جمع کرده ای ،مانند یه شکارچی هستی که صیدت را به دنبال خود می کشانی.
آنقدر اسیر عشقت شدم مانند آسمان که اسیر شب است ، تو مانند گل بابونه ی سبز به دشت جانم رشد کن.
تو همچون لیلی خوب و دلربایی و من مجنون تو هستم‌
تو کبک آواز خوان بهاری و من غزلخوان تو هستم.
تو یار منی،بهار منی،با تو گلها میشکفند.
به امید خدا صدای قطره های باران به گوش میرسد.

مرتبط با این