صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : وحید تاج


متن ترانه:
مابه کلبه ام از راه دور ای آشنا خوش آمدی
چون بوی گل به همره باد صبا خوش آمدی
اکنون که پر گل شهروده و سحرا
ای آهو به شهرما تو هم خوش آمدی
تو مایه نوازش صد ها دل شکسته ای
ای خوش خبر به سوی دل شکستگان خوش آمدی
بر لوح خاطر نقش طرب زن
چون روزگار اندوه و محنت دیگر گذشته
من هم مکن از این عشق سوزان
تا کی دورنگی دیگر آب از سرگذشته

مرتبط با این